Avís legal

1. DADES DE L’EMPRESA
SEYART S.L., a partir d’ara l’empresa, amb NIF B-25.436.106, amb domicili social a la Carretera Nacional 2, sense número, Km 518 de Cervera, província de Lleida.
Inscrita en el Registre Mercantil de Lleida amb data 13-07-99 en el Volum 593, secció general, Foli 189, Full número L-11177, inscripció 1ª.
El telèfon de contacte és el 973 533 290 i el correu electrònic de contacte comercial@seyart.com .
Les dades identificatives de l’empresa s’exposen en compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE).

2. OBJECTE DE LA WEB
L’empresa posa a disposició de l’usuari que accedeix al domini www.seyart.com la informació i dades de productes i serveis que ofereix a través de la web.
Els continguts de la web tenen com a finalitat informar i donar a conèixer les activitats, productes i serveis prestats per l’empresa i tenen un caràcter general i orientatiu no sent vinculants per l’empresa.

3. IDIOMA DE LA WEB
L’idioma utilitzat per l’empresa serà el català, el castellà i l’anglès.

4. PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
L’empresa informa que per mitjà d’aquest web es recullen dades de caràcter personal necessàries per la gestió i manteniment dels nostres serveis. Aquestes dades són incloses en els nostres fitxers, que es troben degudament inscrits en el Registre de l’Agencia Española de Protección de Datos.
Sens perjudici de les finalitats que en cada cas s’indiquen, dita informació serà guardada i gestionada amb la seva deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat del Real Decreto 1720/2007, del 21 de desembre.
L’empresa respecta la privacitat dels usuaris a internet i considera primordial la protecció de totes les activitats que es facin a internet. L’empresa es compromet a tractar tota la informació proporcionada per l’usuari amb la major cura i de manera responsable en especial a col·laboradors i tercers.
L’empresa no assumeix responsabilitat de tercers sempre que no s’indiqui expressament.
Recopilació, tractament i utilització de dades personals.
L’empresa recopila, emmagatzema i processa dades personals d’acord amb les disposicions legals vigents. La finalitat de la recollida de dades serà sol·licitada en cada cas. L’usuari autoritza de manera expressa l’enviament d’informació dels nostres productes i serveis.
L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a comercial@seyart.com indicant el dret que vol exercir.

 

1